کنگلومرا

کنگلومرا یا سنگ جوش سنگی است که از بهم پیوستن متراکم سنگ ریزه‌ های گرد و قلوه‌ سنگ‌ ها تشکیل شده است. بر اساس جنس دانه های درشت تشکیل دهنده کنگلومرا، آنها به دو دسته تک منشائی و چند منشائی تقسیم می شوند. کونگلومرا همانند مرمریت ها در فضاهای داخلی استفاده می شوند و بمانند آن ها در محیط های مرطوب کاربرد چندانی ندارند.

هیچ محصولی یافت نشد.