تراورتن

تراورتن، یک سنگ متخلخل آهکی و محصول چشمه های آب گرم رسوبی است. حفرات موجود در این سنگ به دلیل فضای اشغال شده توسط گازهای موجود در آب های گرم و تبخیر دی اکسید کربن می باشد. در مراحل فرآوری، این حفرات با استفاده از مواد شیمایی (رزین) هم رنگ با سنگ پر می شود. تخلخل باعث ایجاد بافت اسفنجی در سنگ شده و آن را در مقابل ترک‌ خوردگی ناشی از اختلاف دما مصون می کند. این تخلخل چنانچه بیش از حد استاندارد باشد، باعث کاهش مقاومت سنگ می گردد. بهترین کاربری تراورتن، فضاهای خارجی همچون نمای بیرونی ساختمان است. تراورتن برای استفاده در کف مناسب نمی باشد. دو عامل مهم در قیمت گذاری این سنگ، رنگ و جنس آن است. هر چه رنگ تراورتن روشن تر و میزان تخلخل آن کمتر باشد، قیمت بالاتری خواهد داشت. بهترین معادن تراورتن ایران، در استان مرکزی قرار دارد که به عنوان نمونه می توان به معادن آتشکوه، حاجی آباد، دره بخاری و عباس آباد اشاره کرد.

نمایش یک نتیجه