پس از استخراج سنگ از معدن و انتقال آن به کارخانه، مرحله فرآوری سنگ آغاز می­گردد. برش کوپ خام بسته به نوع، کاربرد و یا سفارش مشتری توسط دستگاه اره یا قله بر انجام می­شود. در برش با اره، خروجی، اسلب هایی با طول و عرض کوپ خام و در دستگاه قله بر، حداکثر عرض سنگ 60 سانتی متر است. پس از برش، نوبت کالیبر و پیش ساب جهت یکسان سازی ضخامت پلاک های بریده شده است. در مرحله بعد با توجه به نوع سنگ، عملیات رزین و اپوکسی پاشی آغاز می­شود. رزین، جهت پر کردن تخلخل سطح تراورتن و اپوکسی جهت استحکام بخشیدن به رگه های مرمریت استفاده می­شود. در آخر ساب نهایی سنگ انجام شده و محصول فرآوری شده به بازار عرضه می­گردد.